Kontakt & styrelse
Här har du hela Disorders styrelse och deras mail adresser. Du kan också ta kontakt via kontakt funktionen här på sidan.
Ordförande Webbmaster
Lars Brixlin Info@disorderkisa.se
Vise ordförande
Tommy Johansson tommy@disorderkisa.se
Kassör
Johan Daun daun@disorderkisa.se
Sekreterare
Ledamot
Svenne Holm svenne@disorderkisa.se
Ann-Katrin Hidsjö kacka@disorderkisa.se
Ledamot
Håkan Stefansson håkan@disorderkisa.se
Ordinarie revisor
Per-Arne Ekholm bempa@disorderkisa.se
Om du vill ha kontakt med någon i styrelsen så använd meddelande funktionen här nedan. Skriv ditt namn och personens e-post adress och meddelandet.